Od davnina se vode rasprave o toj famoznoj g tocki i o tome da li ona postoji ili ne....