Sa pojavom računala, obrada zvuka je postala puno jednostavnija. Postoje mnogi programi za obradu zvuka, ali jedan od najboljih...